Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez serwis OSI - OLAWA.INFO oraz jego tematykę od dnia 21.09.2010.

Definicje:
OSI - OLAWA.INFO - Oławski Serwis Informacyjny i jego podserwisy z siedzibą pod adresem:
Rynek 24, 55-200 Oława. e-mail: osi_olawa@gazeta.pl.

Użytkownik - osoba korzystająca z mechanizmów publikacji, zarejestrowana lub nie zarejestrowana w serwisie OSI - OLAWA.INFO.

Publikacja materiałów tekstowych i graficznych - ogólne udostępnienie w sieci internet przez użytkownika: artykułów, cytatów, komentarzy, postów, opinii, ocen, zdjęć, skanów, grafik, avatrów, animacji itp, w ramach dostępnych mechanizmów OSI - OLAWA.INFO.

I. Tematyka - Region Ziemi Oławskiej w granicach administracyjnych (powiat oławski).

II. Korzystanie przez użytkownika z mechanizmów publikacji materiałów tekstowych i graficznych serwisu OSI - OLAWA.INFO jest równoznaczne dla OSI - OLAWA.INFO ze znajomością przez użytkownika niniejszego regulaminu, jest także równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich publikacji przez serwis OSI - OLAWA.INFO.

III. Serwis OSI - OLAWA.INFO gwarantuje użytkownikom prawo do wolności słowa, w postaci publikacji materiałów tekstowych i graficznych zgodnie z art. 54 Konstytucji RP pod warunkiem, że jego publikacje nie naruszają niniejszego regulaminu i prawa obowiązującego na terenie RP.

IV. Serwis daje użytkownikowi pełną swobodę wyboru sposobu korzystania z usług świadczonych przez serwis OSI - OLAWA.INFO (użytkownik zarejestrowany lub tryb "gość").

V. Dane użytkownika w postaci adresu IP oraz danych osobowych użytkownika określonych podczas rejestracji będą przetwarzane przez OSI - OLAWA.INFO jedynie w granicach niniejszego regulaminu i koniecznych do funkcjonowania OSI - OLAWA.INFO. Indywidualne dane w postaci adresów IP i dane osobowe uzyskane podczas rejestracji nie będą udostępniane przez OSI - OLAWA.INFO osobom trzecim.

VI. OSI - OLAWA.INFO działa wg. zasady "dobrej wiary", akceptując publikację materiałów tekstowych i graficznych użytkowników przyjmując, że działają oni dla dobra innych użytkowników oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

VII. Administrator OSI - OLAWA.INFO ma prawo do modyfikacji, zawieszania lub usuwania publikacji użytkownika w przypadku gdy zawiera ona:

1. wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne oraz obraźliwe, także wykropkowane, przekręcone lub w językach obcych,
2. cały tekst lub większość tekstu opublikowany jest z użyciem wielkich liter,
3. treści sugerujące, że są autorstwa administratora lub moderatora OSI - OLAWA.INFO,
4. treści nie związane z tematyką serwisu,
5. treści niezwiązanej z tematem publikacji OSI - OLAWA.INFO lub publikacji innego użytkownika,
6. treści wzywające do nienawiści i reprezentujące skrajne opinie polityczne lub religijne,
7. treści zawierające bezpośrednie odnośniki do zewnętrznych stron www i elementów,
8. materiały tekstowe i graficzne, które są własnością osób trzecich, lub naruszają prawo do publikacji ich wizerunku,
9. treści zawierające kod lub fragmenty kodów języków programowania,
10. treści dublowane, multiplikowane przez użytkownika,
11. treści o charakterze reklamowym lub kryptoreklamowym,
12. treści o charakterze sondy lub rankingu będąca pretekstem do publikacji treści o charakterze reklamowym lub kryptoreklamowym,
13. treść niezrozumiałą lub rażąco łamiącą zasady pisowni języka polskiego,
14. treści zawierające dane osobowe osób prywatnych (nazwiska, adresy, adresy e-mail, nr tel.),
15. treści zawierających nazwiska osób publicznych, których tematyka nie obejmuje czasu wykonywania zawodu lub wypełniania obowiązków zawodowych,
16. treści naruszających wizerunek OSI - OLAWA.INFO,
17. treści będące dyskusją z administratorem lub punktami regulaminu,
18. treści zawierających osobiste uwagi do administratora lub innych użytkowników,
19. treści sugerujące innym użytkownikom działania OSI - OLAWA.INFO na ich szkodę.

VIII. Administrator OSI - OLAWA.INFO ma prawo do czasowego lub stałego ograniczenia dostępu przez zarejestrowanego Użytkownika do mechanizmów publikacji OSI - OLAWA.INFO jeśli:

1. jego NICK sugeruje konkretny podmiot lub osobę, której tożsamości nie można potwierdzić ma podstawie danych rejestracyjnych,
2. jego dane podane podczas rejestracji sugerują, że jest konkretnym podmiotem lub osobą, której tożsamości nie można potwierdzić.

IX. Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie jego praw przez innego użytkownika w formie pisemnej lub mailowej w sposób nie budzący wątpliwości co do rzeczywistej tożsamości zgłaszającego naruszenie praw.

X. Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji administratora w terminie do 7 dni od daty modyfikacji, zawieszania, usunięcia publikacji lub czasowego lub stałego ograniczenia dostępu przez użytkownika do mechanizmów publikacji OSI - OLAWA.INFO w formie pisemnej lub mailowej, w sposób nie budzący wątpliwości, co osoby składającej odwołanie.

XI. Użytkownik ma prawo do zgłaszania uwag, co do funkcjonowania mechanizmów publikacji OSI.OLAW.PL propozycji nowych i modyfikacji punktów regulaminu w formie pisemnej lub mailowej.

XII. Wszelkie odwołania od decyzji administratora będą rozpatrywane w terminie 7 dni. Przywrócenie postu, komentarza, publikacji jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeneiem odwolania od decyzji administratora. Odpowiedzi negatywne dotyczące "odwolania od decyzji administratora" będą przesyłane na adres pocztowy lub mailowy do 7 dni od daty odebrania ww. odwołania.

XIII. OSI - OLAWA.INFO ma prawo do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu OSI - OLAWA.INFO będzie informować użytkowników o jego zmianie - w postaci odpowiednich komunikatów w samym serwisie lub w przypadku użytkowników zarejestrowanych w serwisie oCity.pl.

Zapoznaj się także z polityką prywatności Serwisu. Dowiedz się jak przetwarzane sę dane osobowe i jaki sposób możesz mieć do nich dostęp i jak je edytować.
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin